Defence Position

Defence Position lanserar nyhetstjänsten Försvarssektorn Nyheter på sociala medier

Datum:

Marknads- och rekryteringsbyrån Defence Position lanserar en nyhetstjänst helt inriktad på försvarssektorn – Försvarssektorn Nyheter. Tjänsten samlar in och distribuerar nyheter från försvarssektorns företag, myndigheter, föreningar och förbund. Att följa Försvarssektorn Nyheter kommer att vara helt gratis.

- Vi vill minska de mentala avstånden mellan försvarssektorns ca 250 organisationer och samtidigt göra sektorn mer tillgänglig för utomstående, säger Elias Mibesjö, VD på Defence Position.

Försvarssektorn är under kraftig tillväxt och expansionen kommer att fortsätta under många år framöver. Det innebär att många individer i sektorn är nya och att fler behöver få upp ögonen för sektorn. Nyheterna publiceras på sociala medie-plattformarna LinkedIn och Facebook och hämtas från organisationernas pressrum samt egen omvärldsbevakning. Plattformarna är i första hand valda eftersom det är där flest svenskar samlas för att hålla sig uppdaterade på omvärlden.

- Det är svårt att få en helhetsuppfattning av sektorn när man är ny eller arbetar på en position där man naturligt inte exponeras för den här typen av nyheter. Vi vill höja den generella kunskapsnivån och anser att en lättillgänglig nyhetstjänst som finns där flest svenskar finns är rätt väg för det, förklarar Elias Mibesjö.

Defence Position arbetar med flera av sektorns organisationer och rör sig mellan företag, myndigheter, föreningar och förbund. Företaget har därför god insyn i många delar av sektorn.

- Det finns många positiva satsningar och tjänster hos bland annat branschföreningar och myndigheter som kan nyttjas betydligt bättre. Utöver att leverera nyheter hoppas vi kunna tillgängliggöra dessa satsningar och på så vis öka synligheten för sektorn som helhet, avslutar Elias Mibesjö.

För frågor