Defence Position

Försvarssektorn Nyheter utvecklas – egen webbsida lanseras

Datum:

Försvarssektorn Nyheter har under 2022 haft en omfattande tillväxt och samlar drygt 7 000 följare på LinkedIn och Facebook som dagligen tar del av uppdateringar från försvarssektorn. Nu utvecklas formatet och en egen webbsida lanseras. Uppdateringarna på LinkedIn och Facebook kommer fortsätta i oförändrad omfattning.

- Vi ser en hög efterfrågan på lättillgänglig information kopplat till försvarssektorn. Sektorns aktörer representerar många branscher och verksamheter, därför är informationsflödet ofta av naturliga skäl svårt att överblicka. Det är detta vi nu fortsätter utveckla en lösning för, säger Elias Mibesjö, grundare av Försvarssektorn Nyheter och vd för Defence Position.

Lanseringen av Försvarssektorn Nyheter skedde på LinkedIn hösten 2021. Försvarssektorn Nyheter hanteras som ett separat varumärke av företaget Definition Media AB som är en del av Defence Position AB.

- I grunden är detta Defence Positions egen omvärldsbevakning som vi valde att göra tillgänglig under ett separat varumärke. Omvärldsutvecklingen har drivit efterfrågan på att utveckla konceptet. Ett separat bolag och egen webb för Försvarssektorn Nyheter är rätt utvecklingssteg för oss, fortsätter Elias Mibesjö.

På webbsidan ges det möjlighet för försvarsföretag och försvarsmyndigheter att köpa annonsplats för arbetstillfällen, produkterbjudanden och tjänster.

- Under det senaste året har behovet av att synas med tjänste- och produkterbjudanden ökat kraftigt i försvarssektorn och efterfrågan på kompetens är hög. Då vår trafik utgörs av individer med intresse i försvarssektorn erbjuder vi möjligheten att synas för målgruppen. Vi ser även att exponeringsmöjligheterna kan vara relevanta för de företag som söker ett marknadstillträde och vill utveckla sin försvarsaffär, avslutar Daniel Lyckhammar, innehållschef på Definition Media AB.

För frågor